Pagdating ng islam at kristiyanismo army singles army dating army gays

Isinulat ang maikling aklat na ito upang bigyang paliwanag ang orihinal na mensahe ni Kristo at ang mga doktrinang Kristiyanismo na pina-iiral sa ngayon.

Ito ay inihanda para sa mambabasang Kristiyano upang mapag-alaman niya ang orihinal na pananampalatayang itinuro ni Kristo at mapag-alaman din kung paano ito nabago at naiba mula sa kanyang kauna-unahang anyo na naging isang relihiyong gawa-gawa na lamang ng tao.

Ipinagawa niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig-Indangan, Pulo ng Simunol, Lalawigan ng Tawi-Tawi.

Ang natitirang bahagi ng Masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan.

Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto, Lalawigan ng Tawi-Tawi at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.

Ng taong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa Bansa at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na sinimulan ni Sharif Makhdum.

pagdating ng islam at kristiyanismo-33pagdating ng islam at kristiyanismo-5pagdating ng islam at kristiyanismo-40pagdating ng islam at kristiyanismo-31

Magbalik Islam, paanyayang ginagamit ng mga Muslim sa kanilang 1 (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) na ang ibig sabihin ay: Nawa'y ang Kapayapaan at Pagpapala ng Allah ay mapasakanya. 2 (Subhanahu Wa Ta'Ala) na ang ibig sabihin ay Luwalhati sa Allah, ang Kataas-taasan.(Muslim: 1469) At binibigyang-diin ng Propeta r ang pangangalaga sa mga kababaihan at ang pakikisama sa kanila sa kabutihan at kahusayan kabilang na rito ang babala na ang likas na katangian ng babae sa sikolohiya at damdamin ay kakaiba sa lalaki, at ang pagkakaiba na ito ay isang kaganapan para sa pamilya, at kailangan na ang pagkakaiba na ito ay hindi maging dahilan ng pagkasira at paghihiwalay.Magbalik Islam, Isang Bukas na Paanyaya Sinulat ni Ahmed Ricaldi Revised Edition, Feb.Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.Ang pag-aasawa ay kabilang sa pinakamatatag na ugnayan na pinahahalagahan ng Islam at ipinanghihikayat ito, at ito ay itinuturing bilang Kaparaanan ng mga Sugo (Tunghayan ang pahina 218).

Pagdating ng islam at kristiyanismo